Kopiering

Vi har ett digitalt tryckeri, där vi gör kvalitetsutskrifter i svartvit, färg och storbildsutskrifter, 

Broschyrer, rapporter, häftade tidningar, visitkort och rollups, är exempel på vad vi gör. 

Vi gör även viss inbindning (spiral och limrygg) och laminering,

Här gör vi även viss administration för kooperativet. Fakturering, marknadsföring och uppdateringar av vår websida. Vi kan även hjälpa till med viss layout.

Har du några frågor angående vår kopieringsverksamhet, kan du höra av dig till kooperativets ordförande Per Henningson på tel: 08-508 09 406, Eller skicka mail till: info@kooperativetkos.com